tren
tren

EKÜ'ler için Gelişmiş Autosar Yazılım Modülleri

Autonom: Türkiye'nin Autosar Uzmanı

Autonom, Türkiye’de ilk kez otomotiv elektroniği üreticileri için Autosar yazılım modülleri ve arayüzü geliştiriyor.

-> Otomotiv yazılımı geliştirmek, oldukça karmaşık ve dolayısıyla da yüksek risklidir. Yazılım donanımla iç içe geçtiği için her projede ve her OEM için yazılım tekrar tekrar 0’dan geliştirilir.

-> Yazılım birleşenlerinin tekrar tekrar geliştirilmesini engellemek, belli kurallar altında standartlaşmak amacıyla otomotiv üreticileri tarafından Autosar konsorsiyumu oluşturulmuştur.

-> Autosar metodolojisi ile, düşük maliyetle, kısa entegrasyon süresi içerisinde yazılım modülleri herhangi bir EKÜ’ye entegre edilebilir. Ayrıca bir projeden diğerine rahatlıkla aktarılabilir.

Avantajları

  • Benzer ya da aynı işlevler(fonksiyonlar), ara birimler, veri alışverişi türü ve metodları standartlaştırılabilir.
  • En önemlisi belki de, yazılım donanımdan ayrılır. AUTOSAR olmayan gömülü sistemlerin en büyük dezavantajı donanıma, yani EKÜ’ye bağımlı olmaları ve farklı bir EKÜ için yazılımın neredeyse sıfırdan geliştirilme zorunluluğudur.
  • AUTOSAR ile donanımdan bağımsız bir şekilde yazılım geliştirilebilir ve bu yazılımı istenilen herhangi bir sistemde/EKÜ’de kullanılabilir.
  • Temel yazılım, farklı EKÜ’lerde ve alanlarda kullanılabilir. Farklı araç, platformlara ve EKÜ donanımlarına adapte edilebilir.

Ürün Kataloğumuz

Bootloader

Uygulama yazılımının CAN araç ağı üzerinden güncellenmesini sağlayan, tanımlanmış gereksinimlere göre geliştirilmiş, spesifik bootlader yazılımı

Autonom Developer and Configurator

Autonom Developer and Configurator ile tüm Autosar katmanlarındaki yazılım modüllerini konfigüre edip, EKÜ’nüze entegre edebilirsiniz.

Temel Autosar Modülleri

Otomotiv EKÜ’leri için gerekli tüm temel Autosar yazılım modüllerini geliştiriyoruz. RTE’den, iletişim servislerine, diagnostikten EKÜ yönetimine kadar tüm Autosar modüllerini Tübitak 1507 kapsamında, Türkiye’de ilk kez geliştiriyoruz.

Autonom Developer and Configurator, temel Autosar ve uygulama yazılımı geliştirme ve konfigürasyon arayüzüdür.

Autosar Modüllerimizi Satın Almak için